Scola populara

Scola populara

Persunas da contact  
Meinascola Marina Cavelti-Mathiuet
Tel. 081 936 44 25
E-Mail meinascola@scoladisentis.ch
   

Discuors persunals tenor cunvegnientscha

Pedels casa da scola Cons Livio Zanetti e Delia Bass                         
Tel. 081 947 52 85